نازک دوز زنانه

 

همانطور که میدانید هر دوره ای باتوجه به نیازهایی که وجود دارد، شامل سرفصل های مشخصی میباشد که به آن استاندارد آموزشی گفته میشود و در هر دوره طبق استاندارد آموزشی همان دوره آموزش صورت میپذیرد. نکته حائز اهمیت در رابطه با دوره نازک دوز زنانه در آموزشگاه حکیمه میتوان به این مورد اشاره کرد که این دوره در این آموزشگاه علاوه بر سرفصل هایی که در استاندارد مشخص شده سرفصل های دیگری هم مازاد بر استاندارد تدریس میشود که در ادامه به معرفی این سرفصل ها خواهیم پرداخت:

 

 

1 رسم الگوی انواع دامن ها

 

 • رسم الگو اولیه دامن
 • ویژگی های اندام و رفع عیوب آن
 • نوار کمر دامن و پاترون دامن
 • دامن فون نیلوفری
 • دامن کلوش تنگ
 • دامن یک کلوش
 • دامن دو کلوش
 • دامن چهار کلوش
 • دامن ترک
 • دامن ترک نیلوفری
 • دامن ترک گوده دار
 • دامن ترک گوده سرخود
 • دامن پیلی دار
 • دامن تنگ با پیلی در پشت
 • دامن با پیلی یکطرفه
 • دامن پیلی دوطرفه
 • دامن کلوش با پیلی ناودانی
 • دامن ترک با پیلی ناودانی
 • دامن چین دار
 • دامن با برش غیر قرینه
 • دامن برشدار با پیلی دوقلو
 • دامن لنگی یا پورتفوی
 • دامن تنگ جیب دار
 • دامن شلواری

2 رسم الگو بالاتنه ، آستین و یقه

 • رسم الگو بالاتنه و پاترون بالاتنه
 • رسم الگو آستین
 • کوتاه کردن و جابه جایی پنس
 • انتقال پنس به برش پرنسسی از سرشانه
 • انتقال پنس برش پرنسسی از حلقه آستین
 • انتقال پنس به برش سرشانه تا خط پهلو
 • انتقال پنس سرشانه به خط مرکز جلو
 • انتقال پنس به زیر سینه و رد کردن آن در برش گرد از سرشانه
 • انتقال پنس به حلقه آستینو رد کردن آن در برش گرد از حلقه آستین
 • انتقال پنس زیر سینه و رد کردن آن در برش
 • انتقال پنس به برش حلقه آستین و تقاطع خط کمر و خط مرکزی جلو
 • انتقال پنس به برش پرنسسی نزدیک به خط پهلو
 • انتقال پنس به برش افقی سرشانه
 • انتقال پنس سرشانه و زیر سینه در برش اریب
 • انتقال پنس سرشانه به زیر سینه و برش زیرسینه
 • انتقال پنس به برش غیر قرینه
 • انتقال پنس ها به خط مرکزی جلو
 • انتقال پنس سرشانه به زیر سینه و رد کردن آن در برش
 • انتقال پنس سرشانه به برش و چین در زیر سینه 
 • انتقال پنس به برش اریب
 • حرکت پنس در نوک سینه
 • انتقال پنس به برش و به دو پنس
 • ویژگی اندام در بالاتنه و  آستین
 • انتقال ساسون
 • کوتاه و تنگ کردن آستین
 • انواع آستین
 • آستین بلوزی
 • آستین چین دار
 • چین در کاپ و لبه آستین
 • آستین کلوش
 • آستین کیمونو
 • آستین کیمونو به روش ساده
 • آستین رگلان
 • روش اندازه گیری دگمه و دگمه خور
 • جا دگمه
 • سجاف سرخود و جدا
 • یقه گرد
 • یقه قایقی
 • یقه هفت
 • یقه چهارگوش
 • یقه دلبری
 • یقه ایستاده
 • یقه مردانه پایه سرخود و پایه جدا
 • یقه شکاری
 • یقه ب.ب
 • یقه آرشال
 • یقه آمریکایی
 • یقه ملوانی
 • یقه انگلیسی
 • یقه دراپه
 • بالاتنه بدون ساسون (شومیز)

3 رسم الگو شلوار در دوره نازک دوز زنانه

 

 • رسم الگو شلوار
 • شلوار دم پا بدون جیب و همراه با جیب
Call Now Button